5.7.2020 Heikon ihmisen turva – Sananlastuja

Heikon ihmisen turva

’’Kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa.’’ (Kol.4:13)

Luotammeko me Jumalan sanaan? Se julistaa meille Paavalin suulla, että voimme elää elämämme niin, että kaikki se mitä meidän elämäämme on tarkoitettu elettäväksi ja suoritettavaksi – olipa sitten kyse ajallisesta tai hengellisestä – on mahdollista toteuttaa Jeesuksen Kristuksen avulla. Ei ole niin korkeita vaikeuksien vuoria ja niin pimeitä elämän laaksoja, ettemmekö kykenisi selviytymään niistä, jos kanssamme on matkassa Jeesus. Hän on niin kuin Raamattu sanoo, että ’’Hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien’’. (1. Tim.4.10).

Tiesitkö että hän jatkuvasti rukoilee omiensa edestä Isänsä oikealla puolella. Hän ottaa vastaan meidän kiitoksemme ja kuulee myös meidän avunpyyntömme ja erityisesti ne rukoukset, jotka hädän hetkellä purkautuvat jopa sanomattomina huokauksina Hänen eteensä. Ei ole toista Jumalaa, joka näin kykenee auttamaan meitä kuin Herra Kaikkivaltias Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Vapahtajassamme. Tämän tähden: tulkaamme rohkaistuksi Jeesuksen nimessä!

Rukous: Herra, tänäänkin kiitän siitä, että saan puhua sinulle asiani ja sinä kuulet ja tahtosi mukaan vastaat.

Siunaavin terveisin,

Pastori Hannu Grönroos