Neuroosi

Neuroosi on psyykkinen pakko-oireinen häiriö ja epätasapainoinen akuutti mielentila, jossa todellisuuden taju kyllä säilyy, mutta ihminen kärsii ratkaisemattomien ristiriitatilanteiden aiheuttamista toistuvista ja suhteellisen pysyvistä lievistä, keskivaikeista tai vaikeista oireista. Konkreettisesti ne ilmenevät ailahtelevaisuutena, ahdistuneisuutena, erilaisina pelkoina, pakkotoimintoina ja pitkäaikaisena masennuksena. Neuroosi voi ilmentyä myös erilaisina ruumiillisina oireina ja vaivoina sekä kipuina, jännittyneisyytenä ja jopa sydänhäiriöinä. Stressi ja voimakas henkinen paine ovat tekijöitä, jotka laukaisevat neuroottista käytöstä.


Neuroosi on yksi viidestä suuresta persoonallisuuden piirteestä. Muita ovat ulospäin suuntautuneisuus, tunnollisuus, sovinnollisuus ja avoimuus.

Koska neuroottinen ihminen tarkkailee paljon itseään ja omia tuntemuksiaan, saattaa hän kantaa liiallista huolta terveydestään ja pelätä erilaisten fyysisten oireiden merkitsevän vakavaa sairautta. Tulevaisuuteen liittyvät huolet ovat normaalia voimakkaampia ja pelottavia.


Neuroottinen kokee herkästi kielteisiä tunteita ja normaalitkin sosiaaliset tilanteen uhkaavaksi. Pienetkin vastoinkäymiset saattavat turhauttaa kohtuuttomasti, koska neuroottinen ihminen olettaa ja luulottelee helposti asioita ja ihmisten sanomisia. Hän tulkitsee ihmisiä pelostaan käsin nonverbaalisen käytöksen mukaan nopeasti uhkana tai kritiikkinä omaa itseään kohtaan.


Koska neuroottisen ihmisen mieli täyttyy monenlaisina murheina, tulevaisuuden ja menneisyyden vatvomisina, ihmisen voi olla vaikea pitää mielensä keskittyneenä ja tarkkaavaisena normaalissa tilanteessa.

Oman neuroosin hallinta

Uskoontuloni myötä v. 2000, on taivaan Isä alkanut ohjaamaan elämääni kohti armollisuutta, sisäistä eheytymistä ja parantumista.

Olen ollut hyvin perfektionistinen ja yrittänyt hallita elämääni suorittamisen ja tekemisen kautta. Kasvuympäristöni on ollut osittain hyvin vaativa, turvaton ja vihamielinen. Samalla se on ollut osittain vapaakasvatuksellinen ja rajaton.

Oma neuroottisuuteni on ollut hyvin kuormittava persoonallisuuden piirre aikoinaan ja lievempänä koko elämäni ajan. Saatan vieläkin voimakkaan paineen alla alkaa siivoamaan ja pyyhkimään pölyjä pikkutarkasti erityisesti wc:stä tai järjestelemään vaatekaappiani tarkkaan ojennukseen. Vuoteeni petaan vieläkin Strömsöön soveliaaseen kuntoon hetkessä.

Armeijassa ollessani vaatekaappini ja vuoteeni oli aina malliesimerkkinä toisille. Niistä otettiin jopa valokuvia koulutusta varten ja ihmeteltiin, miten kukaan voi olla niin täydellinen sotilas. Neuroottisuuteni toimi erittäin hyvin oikeassa ohjauksessa ja sopi armeijan konseptiin täydellisesti. Olin kuin kone, kun minulle annettiin käsky tehdä jotakin. Suoriuduin kaikesta nopeasti, tarkasti, vahvana ja ymmärtäväisenä.

Meillä on nykyisinkin aina siistiä ja tavarat järjestyksessä. Perfektionismini ja asioiden kontrollointi on nykyisin kuitenkin suhteellisen hyvin arjen realiteettien tasolla, kiitos perheelleni. Uskallan elää jopa epäjärjestyksen keskellä ja hyväksyä asioita, jotka ovat hyvinkin keskeneräisiä ja vaiheessa.

Neuroosi ongelma on vähentynyt iän myötä asian tiedostamisena, tunnistamisena ja työstämisenä terapiaprosessissa. Häpeä trauman käsitteleminen on ollut yksi iso askel neuroottisuuteni hallintaan ja siitä vapautumiseen. Myös läheisriippuvuuden-, hylkäämisen-, isä- ja äitisuhteen, sekä tunne- ja tarvevajeiden traumojen käsittely on ollut todella tärkeitä.

Neuroottisuuteni iso ongelma on ollut omissa kielteisissä ajatuksissa vellominen. Niistä parantuminen on tapahtunut terapiaprosessissa luotettavien ja terveiden peilien kautta. Yksi tärkeimmistä asioista on ollut hengellisen isän armollinen ohjaus elämässäni. Hänen tuoma hyväksyntä, tukeminen, rohkaisu ja armollisuus ovat olleet kuin suoraan taivaista persoonallisesti juuri minulle tarkoitettuja. Se on mahdollistanut myös kokonaisvaltaisen hengelliseen aikuisuuteen kasvamisen kaikkine vikoineni.

Kasvun tien neljä tasoa

Eheytyminen ja vapautuminen on tapahtunut neljällä tasossa, jossa kaikki tasot tukevat toisiaan.

  1. Uskoontulo > oma hengellinen oppiminen/Raamattukoulu > toisille annettu hengellinen opetus >toisten opettaminen ja Raamattukoulun pitäminen > toisten mentoroiminen
  2. Oma sielunhoito > toisille annettu sielunhoito > oma sielunhoitokoulutus > toisten
    sielunhoitokouluttaminen
  3. Oma terapiaprosessi > oma terapiakoulutus > toisille annettu terapia > toisten terapeutiksi
    kouluttaminen
  4. Oma työnohjaus > oma työnohjauskoulutus > toisille annettu työnohjaus > toisten työnohjaajaksi kouluttaminen

Toisten auttamisen eheyttävä vaikutus perustuu siihen, että huomio suuntautuu oman sisäisen elämän sijaan ulkomaailmaan ja toisiin ihmisiin, heidän ongelmiinsa ja siinä auttamiseen. Auttamistyössä täytyy kuitenkin olla käytynä oma hengellinen kasvu, terapia- ja eheytymisprosessi, sekä oma peruskoulutus ja tarvittava jatkokoulutus, ennen kuin astuu kutsuunsa lähimmäisten auttajaksi ammatillisessa konseptissa.

Oma identiteettini ja minuuteni on kehittynyt paljon kokeilemisen, yrittämisen, suorittamisen ja itseohjautumisen kautta. Kouluttautuminen terveydenhuollon ammattilaiseksi ja moniammatillinen työnkuva ruohonjuuritasolta, aina yritysjohtajaksi useissa yrityksissä, on ollut erityisen kasvattavaa. Olen joutunut kehittämään erilaisia rooleja elämässäni ja sieltä hiomaan aitoa persoonaani esille. Nykyisin pyrin olemaan oma itseni, virheineni ja vahvuuksineni. Tavoitteeni on ollut oppia tuntemaan itseni, niin kuin
Jumala minut tuntee.

Nykyisin tiedostan vahvuuteni ja heikkouteni melko hyvin normaalissa arjen elämässäni, sekä työssäni. Yritän elää armossa suhteessa itseeni ja toisiin ihmisiin. Vahvuuteni on lähimmäisten auttamisessa ja kokonaisuuden ymmärtämisessä, sekä isojenkin asioiden organisoinnissa. Heikkouteni on voimakkaan auktoriteettien taholta tulevien henkilökohtaisten asioiden kritiikin kohtaaminen. Sitä on tullut enimmäkseen hengelliseltä kentältä, ja vain harvoin sekulaari puolelta.

Siunattua mielenterveyttä, Jouni

Seuraavia blogin aiheita:
Häpeä
Hylkääminen
Läheisriippuvuus
Syyllisyysmekanismit
Tunteet ja tarpeet
Isäsuhde
Äitisuhde
Toipumisportaat anteeksiantoon

Elämän kärsimykset ja koettelemukset

Tervehdys rakkaat ystäväni

Heti alkuun haluan kiittää kaikkia esirukouksista haastavan elämäntilanteeni puolesta.

Ne rukoukset ovat kantaneet minua ylös ahdingostani. Sydämellinen kiitos kaikille!  

Elämä koettelee meitä kaikkia. Joskus aivan äärimmilleen sietokynnyksen ylikin, mutta Jumala Ei hylkää meistä ketään. Kun elämä lyö päin kasvoja, niin toivokin häviää. Tunne on lopullinen ja loputon. Onko tuttua?

Juuri silloin Hän kutsuu meitä lähelleen, tavalla tai toisella, turvaan iankaikkisuus näkökulmasta. Näiden koulujen kautta Sana alkaa muuttua lihaksi ja todellisuudeksi uskon kautta elämässämme. Usko on lahja, jonka Jumala antaa lapsilleen. Hän pitää kiinni vaikka meidän voimamme ehtyy. Minä päästin jo irti tuskassani, mutta Jumala ei päästänyt irti minusta. Hän on uskollinen loppuun asti, kun omat voimamme loppuvat.

On eri asia ymmärtää kärsimyksen teoriaa ja kokea elämän pimeätkin laaksot kutsumuksemme mukaisesti. Armo on se, joka kasvaa elämän pimeissä laaksoissa ja joka synnyttää hedelmää ajallaan elämässämme, myös läheisiämme varten.

Koettelemukset tulevat yllättäen ja muistuttavat meitä kuolevaisuudestamme. Oma vahvuutemme riisutaan meistä pois. Kun meistä tulee heikkoja, niin Jumalan voima voi asettua tyhjään astiaan ja me Hänen käyttöönsä ilman ehtoja. Silloin alkaa tapahtua ihmeitä, joita niin janoamme. Hinta näihin ihmeisiin on kallis, se maksaa koko elämän.

Raamattu sanoo 365 kertaa: ”Älä pelkää”. Jumala vie meidät tässä ajassa sellaisten tulien läpi, jossa pelko joutuu väistymään. Sinusta tulee silloin peloton, eli Rohkea.

Me annamme Hannun, Maijan, Tarjan, Sallan ja Matin kanssa kaikkemme, jotta Sinä pääset näiden tulien läpi. Silloin palaa kaikki vanha pois, ja pääset kiinni Jumalan antamaan kutsuun, jossa sinun kauttasi Hän itse saa osoittaa koko voimansa. Se voima tulee näkymään hedelmänä, se voima herättää kuolleista eläviä!

Sydämellinen kiitos mukanaolostasi tässä Jumalan työssä!

Sinua kantaen rukouksin ja siunaten,

Jouni Anttila,

Puh. 0400 552 621

Jouni.Anttila@krtp.fi