Useilla terapia asiakkailla on olemassa lääkitys, joka voi osaltaan tukea terapiaprosessia. On
olemassa lääkeviranomaisten laatima käypähoitosuositus erilaisissa lääkärin diagnosoimissa
sairauksissa.


Masennukseen on olemassa useita erilaisia turvallisia lääkevaihtoehtoja, jotka voivat kohottaa
mielialaa ja lisätä voimavaroja silloin, kun omat voimat eivät enää riitä työssä käymiseen tai
normaaliin arkielämän toimintaan. Nämä lääkkeet ovat tutkitusti toimivia nimenomaan
terapian kanssa.


Ahdistuneisuuteen on olemassa lyhytaikaisesti käytettynä tehokkaita ahdistuslääkkeitä silloin,
kun tilanne sitä edellyttää ja stressi käy liian suureksi jaksaakseen arkielämistä.
Unettomuuteen voidaan käyttää mietoja nukahtamisaikaa nopeuttavia ja/tai unen syvyyttä
lisääviä lääkeitä. Pitkäaikaista unettomuutta tulisi hoitaa asiaan kuuluvilla lääkkeillä lääkärin
määräämällä reseptillä ja ohjeistuksella.