Koulutukseen pääsemisen perusedellytys on vähintään kahden vuoden oma terapiaprosessi.
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja syvällisenä henkilökohtaisena koulutuksena.

Alkaa: tammikuussa 2024

Kesto: 1,5 – 2 vuotta

Hakuaika: jatkuva haku vuoden 2023 loppuun saakka

Valintakriteerit: Koulutukseen haetaan avoimella haulla. Vaatimuksena vähintään 2 vuotta omaa terapiaprosessia. Eduksi katsotaan motivaatio, kutsumus, muu ammatillinen koulutus. Suositus kahdelta kokeneelta auktoriteetilta. Muu koulutusta tukeva suositus.

Koulutuksen hinta: 1750€

Kristillinen Terapiapalvelu
Kristillinen Ratkaisukeskeinen Terapeutti koulutus 2024
-KRT24

Koulutusohjelma

 1. Terapiakoulutukseen liittyvät edellytykset, orientaatio ja motivaatio
 2. Terapiaharjoittelun aloittamiseen liittyvät käytännöt, periaatteet ja tavoitteet sekä
  itsereflektointi
 3. Terapian ohessa tapahtuva työnohjaus, mentorointi, seuranta, päiväkirja ja muut
  koulutukset
 4. Terapiaprosessin määrittely, erilaiset terapiat ja suuntautuneisuus
 5. Terapeutin moraalinen ja eettinen vastuullisuus itsestä ja asiakkaasta
 6. Ratkaisukeskeiset työvälineet ja niiden käyttö teoriassa 1
 7. Ratkaisukeskeiset työvälineet ja niiden käyttö teoriassa 2
 8. Ratkaisukeskeiset työvälineet ja niiden käyttö teoriassa 3
 9. Terapeutin oman itsensä tuntemiseen ohjaavat ja syventävät työkalut 1-3
 10. Terapeutin oman itsensä tuntemiseen ohjaavat ja syventävät työkalut 4-6
 11. Persoonallisuuden kehitys, kasvu, häiriöt ja korjaantuminen
 12. Terveydenhuolto, farmakologia, sosiaalityö, kriisiapu ja terapiatyö
 13. Terapeutin oman osaamisen arviointi, kehitys, vahvuudet ja heikkoudet
 14. Toiminnalliset menetelmät, kuvat, taide, musiikki, ym. terapiaa tukeva toiminta
 15. Auttajan roolikartta, työssä jaksamisen pitkäjänteisyys ja kehittämistehtävä
 16. Kirjallisuus, itseopiskelu, päiväkirjan pitäminen ja oppimisen ulkopuolinen arviointi
 17. Koulutuksen hyödyntäminen kutsumuksena, yhteistyötahot ja jatkokoulutus

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisena etäkoulutuksena, johon kuuluu lisäksi työnohjaus ja
mentorointi. Terapeuttiopiskelijalta toivotaan rinnalle puolison ja perheen tukea opiskelussa, sekä
ulkopuolista peiliä ystävältä, kaverilta tai luottohenkilöltä.


Koulutuskertoja on 2x kk, yhteensä n.35 henkilökohtaista etätapaamista. Lisäksi järjestämme
yhteisiä Teams- koulutuksia 5 kertaa, jossa hyödynnämme eri alojen asiantuntijoiden
syväosaamista. Koulutus on pilottihanke, jossa kaikki koulutettavat ovat luottamussuhteessa
pääkouluttajaan. Lisäksi koulutukseen osallistuu kaksi apukouluttajaa ja asiantuntijaa.
Henkilökohtaisena terapiakouluttajana ja työnohjaajana toimii,

Koulutukseen liittyvä haku ja tiedustelut


Jouni Anttila
Puh. 0400 552 621
Jouni.Anttila@krtp.fi