Oletko jo saanut sen Pyhältä Hengeltä? Minkä?  Taivaallisen rukouskielen!

Tämä oli kysymys jonka kerran esitin eräälle uskovalle tietyssä tilanteessa. En nyt kerro mitä hän vastasi, mutta voin tämän kysymyksen esittää nyt myös sinulle rakas uskova  ystäväni.

On kyse yhdestä tärkeimmästä Herran Jeesuksen meille tarkoittamasta lahjasta. Tämän lahjan Pyhä Henki lahjoittaa kaikille jotka sitä pyytävät ja ymmärtävät sen merkityksen. Kyse on siis kielillä puhumisen lahjasta.

Monet eivät ymmärrä,  kun ei ole kukaan siitä heille kertonut eikä opastanut lahjan saamisessa. Kirkkohistoria osoittaa, että jos Henkilahjat eivät ole koskettaneet raamatun opettajia henkilökohtaisesti tai yhdeksän henkilahjan merkitys ei ole avautunut tai suhtautuminen niihin teologisesti on esim. samaa kuin Amerikassa Etelän Baptisteilla eli niitä ei enää tarvita kun on käytettävissä koko raamatun ilmoitus, niin niiden tarvetta elämään ei ole, eikä ole rukousta niiden saamiseen.

Vapaissa suunnissa on, varsinkin aiemmin ollut,  vahvaakin opetusta armolahja- alueelta ja aiemmin oli myös erityisesti nimettyjä tilaisuuksia, joissa rukoiltiin Pyhän Hengen kastetta uskoon tulleiden elämään. Jopa niin meneteltiin, että kutsuttiin niitä puhujia joilla oli erityinen armoitus puhua tästä ja rukoilla täyteyttä janoavien puolesta.

Tunnetuimpia tämän alueen opettajista ja rukoilijoista lienee ollut juuri edesmennyt Artturi Kukkula, sekä Pentti Yli-Rämi.

Tuhannet uskovat ovat heidän käsiensä alla saaneet tämän siunauksen ja sen seurauksena myös ”enkelien kielet” eli kielillä puhumisen lahjan, rukouskielen.

Myös minun oma kokemukseni liittyy uskonelämäni alkumetreillä Kukkulan käsien alla saatuun siunaukseen. Kielillä puhumista ei vielä tuossa hetkessä tapahtunut. Sen aika tuli jokunen kuukausi myöhemmin yksin ollessani, polvilla rukoillessani lapsuuden kotini omassa vinttihuoneessa.

Siitä on kulunut jo yli 50  vuotta ja se ”toimii” edelleenkin. Välillä on ollut vuosia, että tuo hengen virta on vain hiljaa lipunut, hyvinkin ohuesti, jopa huomaamattomasti. Mutta kun olen taas ”herännyt” ymmärtämään saamani  lahjan valtavan merkityksen ja voiman, niin se on alkanut pulppuamaan niin kuin väkevä keväinen virta,  jopa niin kuin kuohuva koski.

En yhtään ihmettele,  että Paavali julkisti omasta elämästään kielillä puhumisen tärkeyden sanoen, että hän puhuu kielillä enemmän kuin kukaan toinen.

Olen omalla kohdallani huomannut sen, että kun Sanan julistajana rukoilen kielillä ennen kuin astun saarnatuoliin, niin olen näin parhaiten päässyt yläpuolelle kaiken sen joka yrittää estää Herralta saadun sanan esille saattamisen. Pyhä Henki minussa henkeni kanssa rukoilee Herraa ja vahvistaa minua.

Minulle kielilläpuhumisen lahja on tärkeä palvelustehtävässäni. Uskon,  että muut lahjat ilmenevät myös niissä tilanteissa sen mukaan kun niiden käyttöä tarvitaan. Tämänkin olen palvellessani kokenut.

Pyhä Henki antaa lahjoja käyttöömme sen mukaan kuin niitä pyydämme, niitä arvostamme ja uskallamme niitä käyttää.

Minua riemastuttaa se raamatun totuus kuinka meillä kaikilla on sama mahdollisuus saada näitä lahjoja elämäämme. Ei kysytä mitään sellaista joka liittyy meidän saamiimme luonnollisiin lahjoihin tai yleensä mihinkään siihen mitä ihmisinä olemme ja edustamme.

Edellytyksenä on vai se että meidät on pesty Karitsan verellä, eli että sovitus on saanut koskettaa elämäämme ja näin Pyhä Henki on saanut uudesti synnyttää meidät. Ei kysytä kuinka kauan aikaa tai kuinka vähän aikaa on ollut Herran omana. Kaikille tarjotaan.

”Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.” (Joh.7:37,38)

Jeesus on kaikkina vuosisatoina täyttänyt sen lupauksen, jonka Hän apostoleille antoi ennen taivaaseen astumistaan Luuk. 24:49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta.

Apt.1:8. Jeesus sanoi : ”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

He saivat kokea tämän, mutta lahjana saivat myös taivaalliset kielet jopa alussa niin että myös muualta päin maailmaa Jerusalemin  helluntaijuhlille tulleet juutalaiset ja käännynnäiset saivat kuulla evankeliumia heidän omalla kielellään.

En epäile etteikö kielilläpuhumisen lahja siitä lähtien vaikuttanut koko ajan heidän elämässään. Perustelen tätä sillä, että mm. mennessään Filippuksen kutsumana Samariaan  uskoon tulleiden keskelle, he laskivat kätensä näiden päälle ja he saivat myös Hengen lahjan. Jopa noita Simon sai sen nähdä ja kuulla.

Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.
15. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;
16. sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.
17. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.
18. Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa
19. ja sanoi: ”Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen”. (Apt. 8:14-19)

Lisäksi se mitä Paavali opetti kielilläpuhumisesta oli yhtä koko apostolisen opetuksen kanssa. Pidän tätä itsestään selvyytenä.

Näin oli alussa, ja näin tulee olla nytkin. Nykyinen Helluntailiike sai liikkeelle lähdön Los Angelesista. Voimme oikeutetusti kysyä, mikä merkitys on Pyhän Hengen lahjojen esiintymiseen toiminnassa tämän päivän yksilöiden ja seurakunnan elämässä.

Olin myönteisesti yllättynyt,  että jopa körttiläisten isä Paavo Ruotsalainen puhui kielillä. Tämä tieto on hänen elämän vaiheista kertovassa kirjassa,  jonka kirjoitti Viljo Remes. Sen tiesin, että hänen tyttärensä joidenkin muiden naisten kanssa puhui kielillä. Ruotsalainen näin ollen hyväksyi sen.

On ihmisiä jotka tekevät mahdottomaksi saada lahja itselleen siteeraamalla Paavalia, joka sanoi että kaikki eivät puhu kielillä. Näin he torjuvat sen,  joka oli tarkoitettu heillekin siunaukseksi.

Minä haluan uskoa että Pyhä Henki tahtoo lahjoittaa tämän lahjan jokaiselle. Miksi kaikki eivät puhu kielillä? En osaa sanoa. Siitä huolimatta vaikka kaikki eivät puhu kielillä en lopeta opettamasta tämän lahjan saamisen tärkeydestä.

Yksi  tärkeä näkökohta vielä tähän Pyhän Hengen lahjaan. Kaikki muut kahdeksan Henkilahjaa ovat tarkoitetut palveluksessamme muita varten , mutta kielilläpuhuminen meitä itseämme varten, siksi että sen kautta rakennamme omaa sisintämme ja rukoilemme Herraa kielellä jonka vain Hän ymmärtää, emme me eikä sielunvihollinen. Eli Hengessä rukoiltu rukous tai ylistys välittyy varmasti valtaistuimen eteen. (Joskus myös kielillä puhuminen ilman selitystäkin voi vaikuttaa ”yhteiseksi hyödyksi”, mutta vain poikkeustapauksissa)

Emmehän me lopeta evankeliumin julistustakaan vaikka näemme että niin vähän tulee sen johdosta uskoon tai emme lakkaa julistamasta että Jeesus parantaa vaikka näemme ja rehellisesti toteamme, että niin vähän paranee rukouksen tuloksena ja varsinkin sellaisia parantumisia joista evankeliumit kuvaavat, tapahtuu äärimmäisen harvoin.

Mikään ei ole sen arvokkaampaa että saa iankaikkisen elämän armolahjan eli pelastuksen Kristuksessa ja tätä ajallista elämää varten myös kielillä puhumisen lahjan.

Lopuksi Paavalin kiitosaihe meille: ”Minä kiitän Jumalaa , että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan”. (1 Kor.14:18)

Siunausta viikonloppuusi,

Hannu Grönroos

Ps. Jos haluat että sinun puolestasi rukoillaan niin että saisit Pyhän Hengen kasteen ja saisit kielillä puhumisen lahjan niin ota yhteyttä paikkakunnallasi olevaan seurakuntaan ja pyydä keskustelua asiasta seurakunnan paimenen kanssa. Jos hän itse puhuu kielillä niin hän voi johdattaa myös sinua tämän lahjan vastaanottamiseen.

Aihetta liippaavat julkaisut

Leave a Comment