Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli. Fil.3:15 ’’Eteenpäin on elävän mieli’’

Näin meille kertoo vanha suomalainen sananparsi. Jumalan lapselle sen tulisi olla itsestäänselvyys. Minkään seikan ei tulisi olla jarruttamassa eteenpäin käymisen kulkua – kilvoittelussa.

Paavali kirjotti Filippiläisille: ’’Yhden minä teen. Unhottaen sen mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa’’ (Fil. 3:13).

Tässä on se mieli ja halu, jonka Pyhä Henki on meidän henkeemme asettanut ja jonka Hän haluaa myös valloittavan meidän sielumme eli meidän tahto- ja tunnemaailmaamme.

Älkäämme päästäkö mitään muita vaikutteita estämään tämän Jumalan tahdon mukaisen ajattelun ja asenteen toteutumista.

Ajalliset puitteet saattavat kovinkin olla raskaat ja ahdistavat – sitä ne olivat myös Paavalilla, mutta ne eivät estäneet häntä hengessään katselemasta asioita niin, että ne valtasivat koko sisäisen elämän.

Siksi hän julistikin yli ymmärryksen käyvää sanomaa, jonka ydin on: ’’Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa’’ (2. Kor. 2:14).

Sinut, rakas lähimmäiseni on tarkoitettu kokemaan tätä samaa, mitä veljemme Paavali koki.

Rukous:
Herra, anna minun mieleeni tänään tämä sama tahto joka Paavalilla oli ja jolla hän kehotti Filipin uskovia käymään rohkealla mielellä eteenpäin.

Aihetta liippaavat julkaisut

Leave a Comment