Kristillinen Terapiapalvelu ry

Ota yhteyttä puhelimitse puh. 0400 552 621 (jätä mieluiten soittopyyntö tekstiviestillä, kiitos).

Valittavana on maksullista terapiaa tai ilmaisia terapiapalveluja joita tarjoavat Kristillisen Terapiapalvelun kouluttamat ratkaisukeskeiset terapeuttiharjoittelijat.

Kristilliseltä pohjalta toimiva yhdistys on toiminut alalla jo yli 15 vuotta. Olemme keskittyneet terapeuttiseen palvelutoimintaan, terapiakoulutukseen, sekä yritysten ja yhteisöjen työnohjaukseen. 

Tarjoamme ratkaisukeskeistä kristillistä terapiaa, työnohjausta ja terapeuttikoulutusta. Järjestämme välillä myös seminaareja ja tapahtumia.

Nykytekniikka mahdollistaa myös verkkokoulutuksen, nettiterapian ja puhelinterapian, josta meillä on pitkäaikainen ja hyvä kokemus koko Suomesta. Koulutamme myös työyhteisöjä sekä terveydenhuoltohenkilökuntaa esimerkiksi trauma- ja kriisitilanteiden kohtaamiseen.


Toiminnanjohtaja ja terapeutit

Jouni Anttila
toiminnanjohtaja

Kristillinen Terapiapalvelu ry:n perustaja / toiminnanjohtaja / kristillinen ratkaisukeskeinen terapeutti / ratkaisukeskeinen työnohjaaja / farmaseutti / kouluttaja

Jouni Anttilalla on laaja-alainen kokemus Kristillisestä Terapiatyöstä terapeuttina ja sielunhoitajien kouluttajana.

Jouni on toiminut pitkään myös muissa työyhteisöissä, kuten toistakymmentä vuotta lääketeollisuuden palveluksessa ja kansainvälisenä operatiivisena johtajana. Hän on toiminut farmaseuttina terveydenhuollon ammattilaisena ja vastannut apteekkihenkilökunnan työnohjauksista.

Luonteeltaan Jouni on helposti lähestyttävä ja kokonaisvaltaisesti toiset ihmiset huomioonottava ihminen. Hän pyrkii huomioimaan aina kaikki henkilöt ryhmissä tasapuolisesti ja rakentavasti, kunnioittaen persoonallista erilaisuutta.

Mottona on: ”Palvella lähimmäistään ja oppia tuntemaan itsensä, niin kuin Jumala meidät tuntee.”

Hannu Grönroos

Hannu Grönroos
pastori

Tulin uskoon vuonna 1970. Lähtö laukaus kokoaikaiseen työhön liittyy vuoteen 1975 jolloin vielä liike-
elämän palveluksessa olleena koin, että kutsu, jonka Herra oli sisimpääni
antanut, irtautumisesta maallisesta työstä alkoi polttaa niin, ettei siitä
mikä oli pidättänyt minua, ollut mitään jäljellä.

Tuohon aikaan Porissa vaikutti, myöhemmin Niilo Ylivainion työtoverina
tunnetuksi tullut julistaja Alpo Renko, joka mielellään otti minut ja myös
hengellisessä työssä mukana olleet Iljannon veljekset Maurin ja Ismon
mukaansa Pohjanmaalla pidettäviin tilaisuuksiin.

Erittäin paljon sain olla mukana myös Saarnaaja Vilho Salosensaaren kanssa, lähinnä eripuolilla Satakuntaa pidetyissä tilaisuuksissa. Myös
vankila kokoukset kuuluivat tuolloin tehtävä kenttään.

Hannu on toiminut aktiivisesti vuodesta 1975 lähtien, jolloin hän aloitti Porin seurakunnan pastorina. Vuonna 1998 hän siirtyi kutsusta Espoon seurakunnan pastoriksi ja 1990 Hyvä Sanoma Radion toiminnanjohtajaksi. Vuonna 1999 Hannu teki töitä Patmos säätiössä, kunnes 2022 hän siirtyi Kirkkonummen seurakunnan pastoriksi. Lisäksi Hannu on tehnyt paljon ”kenttätyötä” tilaisuuksissa ja tapahtumissa ympäri Suomea.

Katso terapiaharjoittelijat täältä.

Kristillinen Terapiapalvelu toiminta

Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia

Puhutaan myös lyhytterapiasta, voimavarakeskeisestä terapiasta, eteenpäin suuntautuvasta
terapiasta, ratkaisukeskeisestä terapiasta. Se on matalan kynnyksen mahdollisuus saada apua
oman elämän solmukohtien, ongelmien ja menneisyyden traumojen käsittelemiseen.
Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia on myös erityisen sielunhoidollista asiakkaan kohtaamista
varsinkin ihmissuhdeongelmien käsittelyssä, jotka nousevat esiin aikuisuudessa menneisyyden
kokemusten myötä.

Enemmän tietoa Kristillisestä ratkaisukeskeisestä terapiasta ja ajanvarauksesta täältä.

Kristillinen ratkaisukeskeinen moniammatillinen työnohjaus

Työnohjaus on oman työn arvioimista, uusien mahdollisuuksien kartoittamisesta ja
kehittämistä. Työnohjaus vahvistaa sitä toimintamallia, joka synnyttää hedelmää työssä, ohjaa
tarkentamaan työn suuntaa siinä missä on vielä parannettavaa tai tekemään asioita uudella
tavalla toisin niitä seikkoja, jotka eivät toimi. Työnohjaus antaa parhaimmillaan uuden
näkökulman oman työn tekemiseen ja auttaa jaksamaan, sekä motivoimaan oman työn
tekemistä työnohjaajan kanssa.


Terveydenhuollossa työnohjaus on ollut toiminnan tukemisessa jo pitkään. Apteekit, monet
kristilliset järjestöt ja seurakunnat, sekä terapiatyötä tekevät tahot ovat saaneet apua
työnohjauksesta. On löydetty uusia voimavaroja oman työ toteuttamiseen.

Enemmän tietoa työnohjauksesta täältä.

Farmaseuttinen lääkekonsultaatio

Useilla terapia asiakkailla on olemassa lääkitys, joka voi osaltaan tukea terapiaprosessia. On
olemassa lääkeviranomaisten laatima käypähoitosuositus erilaisissa lääkärin diagnosoimissa
sairauksissa.


Masennukseen on olemassa useita erilaisia turvallisia lääkevaihtoehtoja, jotka voivat kohottaa
mielialaa ja lisätä voimavaroja silloin, kun omat voimat eivät enää riitä työssä käymiseen tai
normaaliin arkielämän toimintaan. Nämä lääkkeet ovat tutkitusti toimivia nimenomaan
terapian kanssa.


Ahdistuneisuuteen on olemassa lyhytaikaisesti käytettynä tehokkaita ahdistuslääkkeitä silloin,
kun tilanne sitä edellyttää ja stressi käy liian suureksi jaksaakseen arkielämistä.
Unettomuuteen voidaan käyttää mietoja nukahtamisaikaa nopeuttavia ja/tai unen syvyyttä
lisääviä lääkeitä. Pitkäaikaista unettomuutta tulisi hoitaa asiaan kuuluvilla lääkkeillä lääkärin
määräämällä reseptillä ja ohjeistuksella.

Lisätietoja täältä.


Vaikeassa masennuksen hoidossa voidaan tarvita kaikkia kolmea lääkettä väliaikaisesti.
Lääkkeiden käytössä nousee usein kysymykseen lääkeriippuvuus pelko tai väärinkäyttö.
Hoitomyöntyvyys ja oikea lääkeinformaatio on tärkeitä asioita kokonaisvaltaisessa lääkehoidon
onnistumisessa.

Kristillinen ratkaisukeskeinen koulutus KRTP24

Koulutukseen pääsemisen perusedellytys on vähintään kahden vuoden oma terapiaprosessi.
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja syvällisenä henkilökohtaisena koulutuksena.

Lisää tietoa koulutuksesta täältä.Saamamme palautetta voit lukea täältä.