APOSTOLIEN OPETUS

Tässä neliosaisessa Raamatun tutkistelussa joka liittyy Apt tekojen lukuun 2:42 käsittelen ensimmäisessä osiossa aihetta ”Apostolien opetus.”

On huomioitavaa nimenomaan tuo monikkomuoto ”Apostolien opetus”. Ei siis pelkästään Pietarin opetus, vaikka hän onkin tässä pääosassa Helluntaipäivän julistajana.

Apt.2

41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

LÄÄKÄRI LUUKAS

Kuinka yksityiskohtaisesti Luukas kertookaan siitä, miten Jeesuksen ilmoittama seurakunta syntyi.

Hän oli Kreikkalainen, ammatiltaan Lääkäri, joka tutki tarkoin sekä haastatteli Apostoleja sekä myös mm. Evankelista Filippusta (Apt.21:8) ja kaikkea mitä  tapahtui Jeesuksen eläessä ja ylösnousemuksen jälkeen.

Jumala valitsi juuri hänet dokumentoimaan niin Luukkaan evankeliumissa sekä Apostolien teoissa kuvatut asiat, olihan hän Paavalin työtoveri pitkän ajan.

PIETARIN VOIDELLUN PUHEEN VAIKUTUS HELLUNTAIPÄIVÄNÄ JA SEN JÄLKEEN

Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Tässä ilmenee se, minkä Jeesus Markuksen evankeliumin loppujakeissa, työtehtävän antaessaan julisti.

”Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan se pelastuu. Joka ei usko tuomitaan kadotukseen”.

JÄRJESTYKSEN JUMALA

Jumala on järjestyksen Jumala kaikessa.

Apt.2:42  ilmenee se oikea Jumalallinen järjestys ja sisältö, joka Jerusalemin seurakunnassa vallitsi ja jota toteutettiin myös muissa seurakunnissa jotka syntyivät Paavalin työn tuloksena.

JUMALA  ARKKITEHTINA

Jumala antoi n.1700 v. ennen Kristusta syntyneelle Moosekselle tarkat piirustukset kuinka Ilmestysmaja kaikkinensa tuli rakentaa.

Jos Mooseksen piti tarkasti noudattaa Jumalan ohjeita niin kuinka paljon enemmän meidän tulisi vaalia, että Ylösnousseen Jeesuksen käskyä noudatetaan pilkun tarkasti, ettei ”yksikään lainpiirto häviä”

Se mitä Markuksen Evankeliumin loppujakeissa jää pois sen Matteuksen evankeliumi täydentää.

Matt.28:20
…….”ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Tämän sanan noudattaminen ja esillä pitäminen, ”niin kuin on kirjoitettu”, takaa myös Jeesuksen mukana olemisen koko matkan, josta Fanny Crosby runoilee laulussa: ”koko tien Hän kanssain kulkee”.

Voimme ymmärtää tästä ilmoituksesta, että sanan noudattaminen liittää Jeesuksen läsnä olon koko elämäämme.

Surullista on todeta että Laodikean seurakunnassa näin ei enää ollut, josta syystä Jeesus oli joutunut ulkopuolelle kolkuttelemaan. Sydämet olivat kylmenneet. Näin käy aina jos luovutaan Jumalan sanan totuudesta.

Kun nämä neljä asiaa: ”Apostolien opetus, keskinäinen yhteys, leivän murto ja rukous”, ovat palavasti mukana yksilön ja seurakunnan elämässä niin sillä seurakunnalla on siunaus ja menestys ja se on voimallinen synnyttämään evankeliumin kautta uusia pelastettuja ihmisiä yhteyteensä.

Tarkastelkaamme ensimmäistä osiota jakeesta 42.

1. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa.

Mitä oli apostolien opetus? Se oli juuri sitä minkä Jeesus oli heille opettanut kolmen vuoden ajan. He olivat saaneet opiskella kaikkein arvokkaimmassa teologisessa  yliopistossa. Pyhän Hengen vaikutuksesta Jeesuksen sanat olivat  tulikirjaimin piirretty heidän henkeensä.

Heidän ollessaan vangittuina evankeliumin tähden, heidät vapauttanut Herran enkeli muistutti koko pelastus sanoman esille julistamisesta. Siksi tuo jakeessa 20 esille tuotu sana ”kaikki tämän elämän sanat” ovat tärkeä muistutus, silloin ja myös nyt. Apt.5:19,20 Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi:”Menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat.” ”

Tässä ilmenee tuo Jumalan ihmeellinen vaikutus ihmisen elämässä. Mitä enemmän luemme hiljentyen Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki nostaa sitä meidän mieleemme aina riippuen tilanteesta missä sitä tarvitaan, jopa oikeusistuimissa, nk. Jeesus sanoi. Matt.10:19,20 Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen.
Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

HENGELLINEN ANEMIA, VERENVÄHÄISYYS

Voidaan kysyä miksi niin monet elävät uskovina hengellisesti aneemisina? Siksi että Jumalan sanan tutkiminen on jäänyt varsin heikkoon asemaan monien elämässä.

Mitä meille kerrotaan Berealaisista Apt.17:11 he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. ”

Oi mikä hieno kuulijakunta Paavalilla olikaan edessään

JUMALAN SANA ON LASTEN LEIPÄÄ

Jeesus sanoi; ”Minä olen elämän leipä”

Kuka tätä leipää syö se tulee ravituksi, eikä näe nälkää.

Raamattu on Jumalan lasten leipää nk. manna oli erämaassa ravintona joka päivä Israelin vaeltavalle seurakunnalle.

Kun Jeesus oli mennyt taivaaseen, niin Pyhän Hengen täyttämänä Pietari julistaa Hengen voitelussa Jumalan sanaa siteeraten vanhan liiton profeettojen sanomaa, niin Joelia kuin myös Daavidia.

Galilean kalastajan hengessä Jumalan sana paloi ja eli.

On tärkeää muistaa että opetuslapset ”söivät” joka päivä Jeesuksen seurassa  ”sanan väärentämätöntä maitoa”. Tähän Pietari kirjeessään viittaa, ja kehottaa myös muita näin ruokailemaan.

1 Piet. 2:2,3 ”ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos ”olette maistaneet, että Herra on hyvä”.

IHMISKUNNAN NYKYISEN AJANJAKSON LOPPUHETKET

Erityisesti tänä aikana, jonka ymmärrämme nykyisen ajanjakson loppuhuipentumana ”valheen isä” kylvää totuudesta poikenneiden suulla vääristäen Jumalan sanaa.  Siksi Jeesus varoitti etukäteen,”Katsokaa ettei kukaan teitä eksytä”.

JUMALAN SEURAKUNTA JA SANAN OPETUS

Varmasti saamme  hyvää opetusta myös seurakunnissa jos sen opettajat etsivät Herraa, odottaen sanomaa häneltä, mutta se on vain yksi puoli asiasta. Sitähän tapahtuu vain kerran kaksi viikossa.Mitä niihin neljään tai viiteen päivään sisältyy.

Kertyykö näinä päivinä ”pölyä Raamatun kannelle”.

Aikanaan Evankelista Moody sanoi: ”Pöly Raamatullasi on ruostetta sielussasi”.

JUMALA LUPAA MEILLE SALATTUA MANNAA

Jes. 45:3 Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala.

Jumalan antama rikkaus ja menestys elämäämme on Jumalan sana ja sen noudattaminen rakkaudesta Herraan.

MAALAISKODIN POIKA

Maalaiskodin poikana näin kuinka isäni ja äitini ruokkivat aamuin, illoin joka päivä ne viisi lehmää jotka navetassa olivat. He ymmärsivät että ilman lehmille annettua ravintoa ei voida myöskään lypsää maitoa.

Niin kauan kuin täällä olemme, tarvitsemme Jumalan sanan ravintoa. Tästä elämästä kun lähdemme niin saamme laittaa Raamatun kiinni.

Lopuksi:

Jeesus kohdatessaan ”tämän maailman ruhtinaan” erämaassa, käytti juuri ”sanan miekkaa”. Hän ei käyttänyt omaa arvovaltaansa saatanan lyödäkseen, senkin hän olisi voinut tehdä, vaan Hän käytti Raamattua lyöden saatanaa Jumalan sanan ”kaksiteräisellä miekalla” sanoen ”kirjoitettu on”, ja saatana väistyi.

Sielun vihollinen tarvitsee vastaansa järeät aseet ja ne meillä on Jumalan sanassa, Raamatussa. Sen tähden ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen (Voidellun) sana” Kol. 3:16

– Hannu Grönroos

Aihetta liippaavat julkaisut

Leave a Comment