Rakastaako Jumala varmasti minua?

Uskon vaelluksesta tulee raskasta, jos arvioimme pelkästään olosuhteidemme tai tunteidemme mukaan sitä, koemmeko olevamme Jumalan rakastamia.