Vapauteen syyllisyydestä ja häpeästä

Häpeä koetaan itseluottamusta heikentävistä tunteista vaikeimmaksi. Siihen liittyviä tuntoja ovat kelpaamattomuus, huonommuus sekä mitättömyys. Häpeä pyritään salaamaan ja torjumaan monin keinoin. Sen seurauksena saatetaan peittää aito minä ja se johtaa elämän suorittamiseen epäaidosta minuudesta käsin.

Lue lisää