Varaa terapia-aika täyttämällä yhteydenottolomakkeen, tai jättämällä soittopyynnön puh. 0400 552 621 (jätä soittopyyntö mieluiten tekstiviestillä, kiitos).

Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia

Puhutaan myös lyhytterapiasta, voimavarakeskeisestä terapiasta, eteenpäin suuntautuvasta
terapiasta, ratkaisukeskeisestä terapiasta. Se on matalan kynnyksen mahdollisuus saada apua
oman elämän solmukohtien, ongelmien ja menneisyyden traumojen käsittelemiseen.
Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia on myös erityisen sielunhoidollista asiakkaan kohtaamista
varsinkin ihmissuhdeongelmien käsittelyssä, jotka nousevat esiin aikuisuudessa menneisyyden
kokemusten myötä.

Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia auttaa asiakasta löytämään uusia näkökulmia omaan elämäntilanteeseen. Sen tavoitteena on vahvistaa ja korjata ihmisen omaa identiteettiä, käymällä lävitse elämään liittyviä kipukohtia, kokemuksia ja tunteita – luottamuksellisesti ja turvallisesti, yhdessä terapeutin kanssa.

Tunteiden aito kohtaaminen ja niistä puhuminen vapauttaa lukkiutuneet tunteet. Niistä puhuminen vähentää tuskallista taakkaa ja oloa. Silloin, kun tuskalliset tunteet ja kokemukset saa puhua luottamuksellisesti loppuun asti (toistuvasti), seuraa vapautuminen, eheytymisprosessi ja parantuminen. Tähän lopputulokseen pääsemme rukouksen johdatuksessa terapia istunnon alkaessa ja päättyessä, kullakin kerralla. Tarvitaan myös esirukousta, johon Kristillisen Terapiapalvelun terapeutit ovat sitoutuneet kaikkien asiakkaiden kanssa.

Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia on voimavarakeskeistä terapiaa, joka pohjautuu Raamattuun

  • Jumalan voima sinua kantaa, vaikkeivät omat voimat riitä. Terapeutti auttaa asiakasta juurtumaan Kristukseen, joka synnyttää luottamuksen myös ihmisiin, asiakkaaseen itseen ja Jumalaan, realistisella tavalla.
  • Pyhän Hengen johdatuksessa löytyvät ratkaisut ongelmiin, mutta ne tulevat yleensä lähimmäisen ihmisen kohtaamisen kautta armon kokemuksesta. Siihen kuljetaan yhdessä koulutetun terapeutin kanssa.
  • Jeesus kohtasi ihmisen terapeuttisesti ja paransi nämä. Terapia sana tulee Raamatusta. Siksi tarvitaan Kristillinen sana. Ratkaisukeskeinen on ongelman tiedostaminen ja lähtökohta muutokselle. Terapia on aitoa kohtaamista, kun terapeutti on työstänyt itse omat ongelmansa läpi. Nämä johtavat kärsivän ihmisen eheytymiseen ja parantumiseen, sekä kokonaisvaltaiseen muutokseen.

Asiat, jotka tulee huomioida kristillisessä ratkaisukeskeisessä terapiassa

  • Mitä odotan itseltäni ja miten toivon kohtaavani lähimmäiseni?
  • Mitä haluan elämältäni?
  • Miten toivon muuttuvani, niin että voisin paremmin ja jopa hyvin?
  • Asiat jotka toimivat / jotka eivät toimi elämässäni.
  • Kuinka tulisin paremmin toimeen itseni ja läheisteni kanssa, sekä yleisesti ihmisten kanssa?

Terapia onnistuu myös Teamsin, Whatsuppin tai puhelimen kautta.

Jouni Anttila,
kristillinen ratkaisukeskeinen terapeutti