Olemme erikoistuneet työnohjaukseen. Koulutamme henkilökuntaa, esimiehiä, yksiköitä, yhteisöjä ja organisaatioita.

Varustamme kriisityöntekijöitä, seurakunnan työntekijöitä sekä avustajia trauma- ja välittömien kriisitilanteiden hallintaan, uhrien ja heidän omaistensa kohtaamiseen sekä omien tunteiden käsittelyyn .

 • Yksilötyönohjaus
 • Ryhmämuotoinen työnohjaus
 • Esimiesten työnohjaus
 • Tapaus- ja tilannetyönohjaus
 • Työyhteisöntyönohjaus
 • Organisaation koulutus
 • Seurakunnat

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Yksilötyönohjaus auttaa työntekijää löytämään uusia näkökulmia omaan toimintaansa. Sen tavoitteena on vahvistaa omaa ammatillista identiteettiä, käymällä lävitse omaan työhön ja työrooliin liittyviä kokemuksia ja tunteita – luottamuksellisesti, yhdessä työnohjaajan kanssa.

 • Mitä minulta odotetaan?
 • Mitä haluan työstäni?
 • Asiat joista pidän / joita välttelen
 • Kuinka tulisin paremmin toimeen kolleegoiden ja esimiesteni kanssa?

ESIMIESTEN TYÖNOHJAUS
Esimiehen oma osaaminen ja jaksaminen vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin. Hän voi johtaa menestyksekkäästi työyhteisöään ja työntekijöitään vasta kun hän ensin osaa johtaa itseään.

 • Kuinka kohtaan alaiseni?
 • Miten teen itseni ymmärrettäväksi?
 • Voidaan toteuttaa osastokohtaisesti tai kaikkien esimiestyötä tekevien kesken
 • Tapaus- ja tilannetyönohjaus

Tavoitteena on hakea uutta näkökulmaa toimia asiakas- tai potilastyössä esimerkkitapausten kautta. Käytännön tilanteiden työnohjaus vaatii työnohjaajalta työympäristön sisäistä tuntemista. Olen toiminut mm. farmaseuttina, joten tarjoan työnohjausta erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille.

TYÖYHTEISÖN TYÖNOHJAUS
Kun työyhteisössä alkaa näkymään ja kuulumaan väsymyksen merkkejä – kuppikuntien kuohuntaa, pahan puhumista, negatiivista asennetta ja huokailua – niin koulutettuna ratkaisukeskeisenä työnohjaajana osaan auttaa muutoksessa ja tilanteen korjaamisessa. Työyhteisön koko henkilöstölle annetaan aikaa ja mahdollisuus kasvuun. Kohteena koko työyhteisö.

 • Työyhteisön perustehtävän selventäminen
 • Tukee työyhteisöä kommunikaation kehittämisessä, ongelmanratkaisutaidoissa, konfliktien käsittelyssä, päätösten tekemisessä ja työssä jaksamisessa.
 • Työnohjauksen tehtävänä on varmistaa muutosten toimeenpaneminen ja pysyminen
 • Osallistujat ovat yleensä saman ammatti- tai toimialan työntekijöitä. Oppiminen tapahtuu ryhmäläisten työkokemuksia ja vuorovaikutusprosesseja tutkimalla.

SEURAKUNTIEN TYÖNOHJAUS

Toteutan työnohjausta myös seminaarimuotoisena. Tällöin pidän työpäivän aikana reilun tunnin luennon, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella aiheesta. Päivä jatkuu ryhmätyöskentelyllä joka päätetään ryhmissä syntyneiden ideoiden ja ajatusten purkamiseen yhteiseksi hyödyksi. Aiheena voi olla mm:

 • Työilmapiirin parantaminen
 • Työviihtyvyys ja hyvinvointi
 • Kommunikaatiotaidot
 • Persoonallinen ja toimiva asiakaspalvelu
 • Työyhteisöön sopeutuminen
 • Työpaikan pelisäännöt ja toimintatavat
 • Ihmissuhteet ja kunnioittaminen
 • Linkittää seurakuntalaiset ja seurakunnan sekä koulutustoiminnan luontevalla tavalla toisiinsa.
 • Auttaa varustamaan ja kouluttaa kristittyjä seurakunnan työntekijöitä sekä avustajia tarjoamaan apuaan kaikille tarvitseville.
 • Edistää kristittyjen keskinäistä yhteyttä ja yhteistyötä yli kirkkorajojen.
 • Tukea ja vahvistaa kristillisiä arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Saat lisätietoa työnohjauksesta täyttämällä yhteydenottolomakkeen, tai jättämällä soittopyynnön puh. 0400 552 621 (jätä soittopyyntö mieluiten tekstiviestillä, kiitos).